Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2020

Select Language

Μην χάσετε:


 

2. Μείζονα μικροβιακά κλινικά σύνδρομα

2.1. Πολύ σημαντικές γνώσεις

2.1.1. Σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης, σήψη: Ορισμοί, παθογένεια, περιγραφή κλινικής εικόνας, διάγνωση και θεραπεία.

2.1.2. Οξεία μικροβιακή φαρυγγίτιδα. Αιτιολογικοί παράγοντες, κλινικές εκδηλώσεις αναλόγως του αιτίου, επιπλοκές, διάγνωση, αντιμετώπιση.

2.1.3. Ουρολοιμώξεις: Ορισμοί, αιτιολογία και προδιαθετικοί παράγοντες, επιδημιολογία, κλινικοεργαστηριακές εκδηλώσεις (ασυμπτωματική βακτηριουρία, οξεία κυστίτις, οξεία πυελονεφρίτις, ουρολοιμώξεις σε καθετηριασμένους), διάγνωση, βασικές αρχές θεραπείας.

2.1.4. Οξεία μικροβιακή γαστρεντερίτιδα: Ορισμός, επιδημιολογία, αιτιολογικοί παράγοντες, παθογένεια (σημασία αμυντικών μηχανισμών και λοιμογόνων παραγόντων των μικροβίων καθώς και μηχανισμοί πρόκλησης κλινικής νόσου), επιδημιολογικές μορφές, κλινικές εκδηλώσεις (ιδιαίτερα διάκριση φλεγμονωδών και μη φλεγμονωδών διαρροιών), κριτήρια ενδεικτικά σοβαρής νόσου και βασικές αρχές αντιμετωπίσεως.

2.1.5. Μικροβιακή ενδοκαρδίτιδα: Ορισμός και ταξινόμηση. Αιτιολογικοί παράγοντες και παθογένεια ενδοκαρδιτίδων αυτοχθόνων βαλβίδων, ενδοκαρδίτιδες σε τοξικομανείς και ενδοκαρδίτιδες προσθετικών βαλβίδων. Κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα. Διαγνωστικά κριτήρια και διάγνωση. Βασικές αρχές αντιμετωπίσεως.

2.1.6 Βακτηριακή μηνιγγίτιδα: Αιτιολογικοί παράγοντες, παθογένεια αναλόγως του αιτίου, κλινικές εκδηλώσεις, αντικειμενικά ευρήματα, εργαστηριακά ευρήματα και ιδιαίτερα ευρήματα του εγκεφαλονωτιαίου υγρού. Διάγνωση και αρχές θεραπείας. Ειδικές μορφές βακτηριακής μηνιγγίτιδας (φυματιώδης, συφιλιδική, μυκητιασική κλπ).

2.1.7. Ιογενής μηνιγγίτιδα: Αιτιολογικοί παράγοντες, κλινικοεργαστη-ριακές εκδηλώσεις, ευρήματα του εγκεφαλονωτιαίου υγρού, διάγνωση και θεραπεία.

2.1.8. Νοσοκομειακές λοιμώξεις: Ορισμός, συχνότητα, συνηθέστερα παθογόνα, προδιαθετικοί παράγοντες και κύριες λοιμώξεις που προκαλούνται.

2.1.9. Πυρετός αγνώστου αιτιολογίας: Ορισμοί, κύριες ομάδες νόσων με τα κυριότερα επιμέρους νοσήματα που εμφανίζονται ως πυρετός αγνώστους αιτιολογίας και διαγνωστική προσέγγιση.

 

 

2.2. Σημαντικές γνώσεις

2.2.1. Ερυσίπελας και κυτταρίτιδα: Ορισμοί, αιτιολογικοί παράγοντες, κλινική εικόνα, διάγνωση και θεραπεία.

2.2.2. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Ποια παθογόνα μεταδί-δονται σεξουαλικώς και ποια κλινικά σύνδρομα προκαλούν στα γεννητικά όργανα ή και σε άλλα συστήματα.

2.2.3 Αιματογενής οστεομυελίτις: Ορισμός, αιτιολογικοί παράγοντες, εκδηλώσεις οξείας αιματογενούς οστεομυελίτιδας και σπονδυλικής οστεο-μυελίτιδας. Διάγνωση και αντιμετώπιση.

2.2.4. Σηπτική αρθρίτιδα: Πώς προκαλείται, προδιαθετικοί παράγοντες, συνήθη παθογόνα, κλινική εικόνα, εργαστηριακά ευρήματα, διάγνωση και αντιμετώπιση.

 

3. Καρδιαγγειακά νοσήματα

3.1. Πολύ σημαντικές γνώσεις

3.1.1. Στοιχεία φυσιολογικής καρδιακής λειτουργίας και ιδιαίτερα η σημασία των τελοδιαστολικών όγκων, της κολπικής συστολής, της ινότροπης κατάστασης του μυοκαρδίου και του κοιλιακού μεταφορτίου.

3.1.2. Ορισμός, αιτιολογική βάση και εκλυτικοί παράγοντες της καρδιακής ανεπάρκειας.

3.1.3. Μορφές καρδιακής ανεπάρκειας (ΚΑ): Συστολική-διαστολική ΚΑ, υψηλής-χαμηλής παροχής ΚΑ, δεξιά-αριστερή ΚΑ, προς τα εμπρός-προς τα πίσω ΚΑ.

3.1.4. Συμπτώματα (με έμφαση στους τύπους της δύσπνοιας) και αντικειμενικά ευρήματα της καρδιακής ανεπάρκειας.

3.1.5. Κριτήρια διαγνώσεως ΚΑ.

3.1.6. Καρδιογενές πνευμονικό οίδημα: Ορισμός, παθοφυσιολογία, κλινική εικόνα, αντικειμενικά και απεικονιστικά ευρήματα, διάγνωση και θεραπεία.

3.1.7. Αιτιολογία και παθογένεια ισχαιμικής καρδιοπάθειας. Τυπικές κλινικές εκδηλώσεις, ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα και ευρήματα αντικειμενικής εξέτασης στην σταθερή στηθάγχη. Διαγνωστική προσέγγιση στην σταθερή στηθάγχη (δοκιμασία κοπώσεως, δοκιμασία κοπώσεως με θάλιο). Πρόγνωση σταθερής στηθάγχης. Θεραπεία σταθερής στηθάγχης (Υγιεινοδιαιτητικά μέτρα, θεραπεία παραγόντων κινδύνου και αντιμετώπιση). Πώς ορίζεται η ασταθής στηθάγχη και η στηθάγχη Prizmental.

3.1.8. Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου: Παθογένεια και κλινική παρουσίαση. Αντικειμενικά, ηλεκτροκαρδιογραφικά και εργαστηριακά ευρήματα του εμφράγματος. Αντιμετώπιση πριν από την εισαγωγή στο νοσοκομείο, αρχική αντιμετώπιση στο νοσοκομείο, η σημασία της ινωδολύσεως και επεμβατική επαναγγειώσεως του μυοκαρδίου. Συνοπτική περιγραφή των μειζόνων επιπλοκών του καρδιακού εμφράγματος.

3.1.9. Ορισμός, αιτιολογική ταξινόμηση, κλινικές εκδηλώσεις και αντικειμενικά ευρήματα οξείας περικαρδίτιδας. Διαγνωστική προσπέλαση. Πώς ορίζεται ο περικαρδιακός επιπωματισμός, ποια είναι τα συνήθη αίτια, τα συμπτώματα, τα αντικειμενικά ευρήματα και η αντιμετώπιση του επιπωματισμού.

3.1.10. Πώς ορίζεται, ποιος είναι ο επιπολασμός και πώς ταξινομείται η αρτηριακή υπέρταση.

3.1.11. Περιγραφή των προδιαθετικών παραγόντων ιδιοπαθούς υπέρτασης.

3.1.12. Ποια είναι η φυσική ιστορία και οι επιπτώσεις σε όργανα στόχους της αρτηριακής υπέρτασης.

3.1.13. Μορφές δευτεροπαθούς αρτηριακής υπέρτασης και διαγνω-στική προσέγγιση.

3.1.14. Υγιεινοδιαιτητικά μέτρα αντιμετώπισης της αρτηριακής υπέρτασης. Φαρμακευτική αγωγή αρτηριακής υπέρτασης. Ομάδες αντιϋπερτασικών φαρμάκων, τρόπος δράσεώς τους και παρενέργειες. Αρχές αντιμετώπισης αρτηριακής υπέρτασης.

3.1.15. Κακοήθης υπέρταση: Πώς ορίζεται, παθογένεια, κύρια συμπτώ-ματα, αντιμετώπιση.

3.1.16.Φλεβικές θρομβώσεις: Προδιαθετικοί παράγοντες, τρόποι διαγνώσεως και θεραπεία φλεβικών θρομβώσεων. Προφύλαξη φλεβικών θρομβώσεων.

 

3.2. Σημαντικές γνώσεις

3.2.1. Ορισμός, παθογένεια, επιδημιολογία, κλινικοεργαστηριακή εικόνα ρευματικού πυρετού.

3.2.2. Αιτιολογία, παθοφυσιολογία, κλινικές εκδηλώσεις και επιπλοκές, αντικειμενικά ευρήματα και διάγνωση βαλβιδοπαθειών.

3.2.3. Στοιχεία φυσιολογίας και παθοφυσιολογία πνευμονικής κυκλοφορίας.

3.2.4. Πνευμονική υπέρταση: Ορισμός, καταστάσεις που την προκαλούν, παθοφυσιολογία, διαγνωστική προσέγγιση. Φυσική ιστορία πρωτοπαθούς πνευμονικής υπέρτασης.

3.2.5. Πνευμονική καρδιά οφειλόμενη σε πνευμονικές εμβολές (οξεία και χρόνια). Κλινικοεργαστηριακά ευρήματα πνευμονικής καρδιάς σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και περιοριστικές νόσους των πνευμόνων.

3.2.6. Παθογένεια (συσσώρευση και τροποποίηση λιποπρωτεϊνών, ρόλος λευκοκυττάρων και σχηματισμός αφρωδών κυττάρων), εξέλιξη και επιπλοκές αθηροσκλήρυνσης. Προδιαθετικοί παράγοντες αθηροσκλή-ρυνσης, προκαλούμενα κλινικά σύνδρομα και πρόληψη (μείωση λιπιδίων αίματος και αντιϋπερτασική αγωγή).

3.2.7. Αορτικά ανευρύσματα, ορισμός, υποκείμενα νοσήματα και φυσική ιστορία. Ορισμός, κλινική εμφάνιση , διάγνωση και θεραπεία διαχωριστικού ανευρύσματος της αορτής.

 

3.3. Επιθυμητές γνώσεις

3.3.1. Χρόνιες περικαρδιακές συλλογές: Πού μπορεί να οφείλονται, κλινικές εκδηλώσεις, διάγνωση.

3.3.2. Χρόνια συμπιεστική περικαρδίτιδα: Κλινικές εκδηλώσεις και αντικειμενικά ευρήματα.

 

4. Νοσήματα Αναπνευστικού

4.1. Πολύ σημαντικές γνώσεις

4.1.1. Αξιολόγηση ακτινογραφίας θώρακος (απλή θώρακος και υπολογιστική τομογραφία) και ιδιαίτερα στην απεικόνιση ατελεκτασιών, πυκνώσεων, δυκτιοζώδους προτύπου, οζωδών βλαβών, κεχροειδών βλαβών, πλευριτικής συλλογής και όγκων μεσοθωρακίου.

4.1.2. Τρόποι ελέγχου της αναπνευστικής λειτουργίας: Ορισμοί και σημασία των παραμέτρων της δυναμικής σπειρομέτρησης, των στατικών όγκων και της διαχυτικής ικανότητας των πνευμόνων.

4.1.3. Αξιολόγηση τιμών αερίων αίματος

4.1.4. Εργαστηριακές εξετάσεις πτυέλων (χρώση Gram, κοινές καλλιέργειες, ειδικές χρώσεις και καλλιέργειες, κυτταρολογική εξέταση). Εφαρμογές και κλινική σημασία.

4.1.5. Κύριες ενδείξεις και αντενδείξεις βρογχοσκοπήσεως (διαγνωστικές και θεραπευτικές). Κύριες επιπλοκές.

4.1.6. Ενδείξεις θωρακοκέντησης, εξετάσεις πλευριτικού υγρού και αξιολόγησή τους.

4.1.7.Ορισμός, συχνότητα και επιδημιολογία, ταξινόμηση, παθογένεια και παθοφυσιολογία βρογχικού άσθματος. Παράγοντες που δημιουργούν ή συμβάλουν στην εμφάνιση άσθματος. Κλινικά χαρακτηριστικά και ταξινόμηση του βρογχικού άσθματος ανάλογα με αυτά. Διάγνωση βρογχικού άσθματος, ομάδες αντιασθματικών φαρμάκων (περιλαμβανομένου του τρόπου δράσεως και των παρενεργειών) και αρχές φαρμακευτικής θεραπείας του άσθματος (στην οξεία φάση και χρονίως).

4.1.8. Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ): Ορισμός της νόσου καθώς και ορισμοί της χρόνιας βρογχίτιδας και του εμφυσήματος. Επιδημιολογία, περιγραφή αιτιολογικών παραγόντων και παθοφυσιολογία της ΧΑΠ. Κλινικές εκδηλώσεις, αντικειμενικά σπειρομετρικά και απεικονιστικά ευρήματα ανάλογα με την επικράτηση χρόνιας βρογχίτιδας ή εμφυσήματος. Διάγνωση και αντιμετώπιση της ΧΑΠ.

4.1.9. Αιτιολογικοί παράγοντες και εκδηλώσεις οξείας βρογχίτιδας.

4.1.10. Με ποιους αμυντικούς μηχανισμούς επιτυγχάνεται η στειρότητα του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος και ποιοι είναι οι μηχανισμοί εισόδου μικροβίων σ’ αυτό. Καταστάσεις που προδιαθέτουν την είσοδο των παθογόνων.

4.1.11. Ταξινόμηση πνευμονιών ανάλογα με την αιτιολογική εικόνα, τους αιτιολογικούς παράγοντες και τις ιδιαίτερες περιστάσεις αναπτύξεως της λοιμώξεως.

4.1.12. Εξωνοσοκομειακές πνευμονίες: Συνηθέστερα παθογόνα, κλινική εικόνα και εργαστηριακά ευρήματα καθώς και διάκριση τυπικών και άτυπων πνευμονιών. Μηχανισμοί προκλήσεως και χαρακτηριστικές πνευμονίες από εισρρόφηση. Σε ποια λοιμώδη νοσήματα η πνευμονία είναι μέρος ή κύρια εκδήλωσή τους σε συγκεκριμένες ενδημικές περιοχές. Αίτια και κλινική σημασία υποτροπιαζουσών πνευμονιών.

4.1.13. Διερεύνηση πνευμονίτιδας με βάση τα επιδημιολογικά στοιχεία, το ιστορικό, την κλινική εικόνα, τα εργαστηριακά ευρήματα και ιδίως τα απεικονιστικά ευρήματα, την εξέταση των πτυέλων και τις ορολογικές δοκιμασίες.

4.1.14. Ποιες είναι οι κύριες επιπλοκές της πνευμονίας και ποια τα κύρια εργαστηριακά και απεικονιστικά χαρακτηριστικά τους.

4.1.15. Πώς ορίζεται το πνευμονικό απόστημα και ταξινόμηση των πνευμονικών αποστημάτων. Σε ποιες περιπτώσεις αναπτύσσεται πνευμονικό απόστημα από εισρρόφηση στοματοφαρυγγικών εκκριμάτων, ποια παθογόνα εμπλέκονται και ποια η φυσική ιστορία της νόσου

4.1.16. Εμπειρική θεραπεία εξωνοσοκομειακής πνευμονίας ανάλογα με την ηλικία και τις υποκείμενες νόσους των ασθενών. Κλινικοεργαστηριακά στοιχεία που συνηγορούν για την εισαγωγή των ασθενών με πνευμονία στο νοσοκομείο. Θεραπεία των περιπτώσεων πνευμονίας που εισάγονται στο νοσοκομείο ανάλογα με την βαρύτητα και κριτήρια σοβαρής πνευμονίας. Αντιμετώπιση αναερόβιων πνευμονιών και αποστημάτων. Πρόγνωση των διαφόρων μορφών πνευμονίας.

4.1.17. Διάμεσες νόσοι των πνευμόνων: πώς ορίζονται, ποιες παθογενετικές διαδικασίες ενοχοποιούνται, ποιες είναι οι συχνότερες μορφές. Κλινικοεργαστηριακή και απεικονιστική διερεύνηση (ιστορικό, τρόπος κλινικής εμφανίσεως, περιβαλλοντικό ιστορικό, αντικειμενικά και απεικονιστικά ευρήματα, ευρήματα λειτουργικών πνευμονικών δοκιμασιών και αερίων αίματος). Σημασία πνευμονικής βιοψίας.

4.1.18. Αιτιολογία και προδιαθετικοί παράγοντες πνευμονικής εμβολής. Παθοφυσιολογικές διαταραχές από το αναπνευστικό και το κυκλοφορικό σύστημα. Κλινικές εκδηλώσεις ανάλογα με την έκταση της εμβολής. Διαγνωστική προσέγγιση πνευμονικής εμβολής (ακτινολογικά ευρήματα, σπινθηρογράφημα αιματώσεως-αερισμού, υψηλής ευκρίνειας υπολογιστική τομογραφία, αγγειογραφία). Αντιμετώπιση πνευμονικής εμβολής.

4.1.19. Οξεία αναπνευστική δυσχέρεια των ενηλίκων: Ορισμός, συχνότητα και κυριότερα αίτια. Παθογένεια, παθοφυσιολογία, κλινικές εκδηλώσεις, αντικειμενικά και απεικονιστικά ευρήματα, διαταραχές αερίων αίματος, διάγνωση και βασικές αρχές θεραπείας.

4.1.20. Αιτιολογία, εργαστηριακή και απεικονιστική διερεύνηση, διάγνωση και διαφορική διάγνωση πλευριτικών συλλογών.

 

4.2. Σημαντικές γνώσεις

4.2.1. Ορισμός, συχνότητα, αιτιολογία (συγγενή και επίκτητα αίτια), παθολογοανατομικά χαρακτηριστικά, κλινικές εκδηλώσεις, διαγνωστικά μέσα και αντιμετώπιση βρογχεκτασιών.

4.2.2. Αδρή παθολογική ανατομική και παθοφυσιολογία της διάμεσης πνευμονικής ίνωσης. Κλινική εικόνα (συμπτώματα και αντικειμενικά ευρήματα), ακτινολογικά και σπειρομετρικά ευρήματα της νόσου. Πρόγνωση, διάγνωση και αντιμετώπιση της διάμεσης πνευμονικής ίνωσης.

4.2.3. Ορισμός, παθογένεια, παθοφυσιολογία, κλινικές εκδηλώσεις στην διάρκεια του ύπνου και κατά την εγρήγορση, και διάγνωση του συνδρόμου άπνοιας στον ύπνο. Διάγνωση και θεραπεία του συνδρόμου.

4.2.4. Ορισμός, τύποι, συνήθεις αιτιολογικοί παράγοντες και κλινικά χαρακτηριστικά αναπνευστικής ανεπάρκειας.

4.2.5. Ενδείξεις οξυγονοθεραπείας σε οξείες και χρόνιες καταστάσεις. Συστήματα χορηγήσεως Ο2 και τοξικότητα Ο2.

4.2.6. Συνήθεις όγκοι μεσοθωρακίου ανάλογα με την εντόπιση.

4.2.7. Αίτια, κλινικές εκδηλώσεις, αντικειμενικά και απεικονιστικά ευρήματα και αντιμετώπιση πνευμονοθώρακα.

 

 

 

 

4.3. Επιθυμητές γνώσεις

4.3.1. Ορισμός, συχνότητα και επιδημιολογία,παθολογική φυσιολογία και μοριακή γενετική, κλινικές εκδηλώσεις και εξέλιξη της κυστικής ίνωσης. Διαγνωστικά κριτήρια και αρχές θεραπείας.

4.3.2. Αιτιολογία, παθολογική φυσιολογία και κλινική εικόνα πνευμονιτίδων από υπερευαισθησία (εξωγενής αλλεργική κυψελιδίτιδα, ηωσινοφιλικά πνευμονικά σύνδρομα). Διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση.

4.3.3. Ορισμός βρογχιολίτιδας και ταξινόμηση. Κλινική εικόνα, απεικονιστικά ευρήματα και διάγνωση της αποφρακτικής βρογχιολίτιδας με οργανωτική πνευμονία.

4.3.4. Ορισμός και συνήθη αίτια υποαερισμού, παθοφυσιολογία, κλινικά, εργαστηριακά ευρήματα, ευρήματα ελέγχου της ανταλλαγής αερίων και διάγνωση.

4.3.5. Σύνδρομο υπεραερισμού: Ορισμός, συνήθη αίτια, κλινικά χαρακτηριστικά, παθοφυσιολογία και διάγνωση.

 

4.4. Στοιχειώδεις γνώσεις

4.4.1. Ενδείξεις βρογχοκυψελιδικής εκπλύσεως. Τι είναι, ποια στοιχεία εξετάζονται και ποια η κλινική χρησιμότητα.

4.4.2. Ορισμός, κύρια κλινικά και απεικονιστικά χαρακτηριστικά της αποφολιδωτικής διάμεσης πνευμονίας, της φαρμακευτικής διάμεσης πνευμονίτιδας, της πνευμονικής κυψελιδικής πρωτεϊνώσεως, της πνευμονικής ιστιοκυτταρώσεως από κύτταρα Langerhans, των λεμφοκυτταρικών διηθητικών διαταραχών και των συνδρόμων κυψελιδικής αιμορραγίας.

4.4.3. Ποιες είναι οι κυριότερες διάμεσες επαγγελματικές πνευμονοπάθειες, ποιες οι κλινικές εκδηλώσεις και πως διερευνούνται.

4.4.4. Οξεία μεσαυλίτιδα : συχνότητα, αίτια, εργαστηριακά και απεικονιστικά ευρήματα.

Καιρός

Weather by Freemeteo.com2014 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ | Department of Medicine
Yπεύθυνος Ιστοσελίδας : Ντάιος Γεώργιος